Foundation Linux command

Linux – безкоштовна ОС, у неї відкритий вихідний код, а це означає, що будь-який користувач може взяти кодову базу і як завгодно модифікувати її. Безліч дистрибутивів. Для кожного дистрибутива свій напрямок. Наприклад: Для новачків: Linux Mint, Pop OS Для домашнього користування: Fedora, Ubuntu, Monjaro Linux Для роботи з безпекою: Kali Linux, Parrot Security, Black Arch

TOOLS FOR FIND VULNERABILITY

Логин Свят

1/3/20232 min read

Що таке термінал?

Робота в терміналі - не таке страшне завдання, як ви вважаєте. Не потрібно мати спеціальних знань, адже це одна з базових програм, де ви працюєте з командним рядком. Більшість завдань у Linux можна виконати у терміналі. Термінал часто називають командним рядком чи оболонкою. Давно користувачі спілкувалися з комп'ютером лише так. Проте спільнота Linux знаходять, що використання терміналу може бути швидше за графічний метод. Зараз ви дізнаєтесь, як користуватися терміналом. Відкрити термінал можна поєднанням клавіш Ctrl+Alt+T або на панелі завдань.

Якщо у вас не призначені гарячі клавіші для запуску терміналу, ви можете знайти його в пуску вашого графічного оточення.

Основні команди:

cd - дозволяє переходити між директоріями

Аргументи:

.. - перехід у директорію вище

~ - перехід до домашньої папки користувача

ls - виводить список файлів та директорій

Прапори:

-a - виводить усі файли, включаючи .*

-l - виводить дані довгим списком

-r - Висновок від останнього до першого файлу (реверсивний)

-R - рекурсивний висновок

Tab - автозавершення команди, шляхів, назв файлів.

rm - видалення

Прапори:

-f - примусове видалення;

-r - рекурсивне видалення, воно ж видалення папки та файлів усередині;

-i - інтерактивне видалення файлів, воно ж підтвердження видалення даних.

mkdir - створення нової директорії

Прапори:

-p - Ви можете створювати директорію/піддиректорію відразу однією командою;

-v - докладний список виконаних дій.

sudo - надає можливість користувачам виконувати команди від імені root. Простіше кажучи виконує команди з максимальними правами. sudo вводиться на початку команди, після чого вимагає пароль від root користувача.

tail - виводить останні 10 рядків файлу, також є прапори для цієї утиліти працює так: tail прапор файл

-c - виводити вказану кількість байт з кінця файла;

-f - оновлювати інформацію у міру появи нових рядків у файлі;

-n - виводити зазначену кількість рядків із кінця файла;

--pid - використовується з опцією

-f дозволяє завершити роботу утиліти, коли завершиться зазначений процес;

-q - не виводити імена файлів;

--retry - повторювати спроби відкрити файл, якщо він недоступний;

-v - виводити докладну інформацію про файл;

head - виводить початкові 10 рядків файлу. Також вона може показувати дані, які передає висновку інша утиліта. Працює так: head прапор файл

-c (--bytes) - дозволяє задавати кількість тексту над рядках, а байтах. При записі як --bytes=[-]NUM виводить на екран весь вміст файлу, крім NUM байт, розміщених наприкінці документа.

-n (-lines) - показує задану кількість рядків замість 10, які виводяться за замовчуванням. Якщо записати цю опцію як --lines=[-]NUM, буде показано весь текст крім останніх NUM рядків.

-q (--quiet, --silent) - виводить тільки текст, не додаючи до нього назву файлу.

-v (--verbose) - перед текстом виводить назву файлу.

-z (--zero-terminated) - символи переходу на новий рядок замінює символами завершення рядків.

less - вона дозволяє перемотувати текст не тільки вперед, а й назад, здійснювати пошук в обох напрямках, переходити відразу в кінець або початок файлу. Особливість полягає в тому, що команда не зчитує текст повністю, а завантажує його невеликими фрагментами.

-a, --search-skip-screen - не здійснювати пошук у тексті, який на даний момент відображений на екрані;

-bn, --buffers=n - задати розмір буфера пам'яті;

-c, --clear-screen - гортати текст, повністю стираючи вміст екрану (рядкова прокрутка працювати не буде)

-Dxcolor, --color=xcolor - задати колір тексту, що відображається;

-E, --QUIT-AT-EOF - вийти, коли утиліта досягне кінця файлу;

-e, --quit-at-eof - вийти, коли утиліта вдруге досягне кінця файлу;

-F, --quit-if-one-screen - вийти, якщо вміст файлу міститься на одному екрані;

-f, --force - відкрити спеціальний файл;

-hn, --max-back-scroll=n - задати максимальну кількість рядків для прокручування назад;

-yn, --max-forw-scroll=n - задати максимальну кількість рядків для прокручування вперед;

-i, --ignore-case - ігнорувати регістр;

-I, --IGNORE-CASE - ігнорувати регістр, навіть якщо патерн для пошуку містить великі літери;

-jn, --jump-target=n - вказати, в якому рядку повинна бути виведена інформація, що шукається;

-J, --status-column - позначити рядки, що відповідають результатам пошуку;

-n, --line-numbers - не виводити номери рядків;

-N, --LINE-NUMBERS - вивести номери рядків;

-s, --squeeze-blank-lines - замінити безліч порожніх рядків, що йдуть поспіль, одним порожнім рядком;

-w, --hilite-unread - Виділити перший рядок нового фрагмента тексту.

Під час перегляду тексту можна управляти за допомогою внутрішніх команд, набираючи їх на клавіатурі комп'ютера. Найчастіше використовувані з них:

h, H - довідка;

Space, Ctrl+V, f, Ctrl+F - прокрутити текст на один екран вперед;

Enter, Return, Ctrl+N, e, Ctrl+E, j, Ctrl+J - прокрутити текст на n рядків уперед, за умовчанням n=1;

y, Ctrl+Y, Ctrl+P, k, Ctrl+K - прокрутити текст на n рядків тому за замовчуванням n=1;

Ctrl+→ - прокрутити текст по горизонталі до кінця рядка;

Ctrl+← - прокрутити текст по горизонталі на початок рядка;

:d – видалити поточний файл зі списку файлів;

Ctrl+G, :f - вивести основну інформацію про файл;

q, Q, :q, :Q, ZZ - вихід.

awk - один із найпотужніших інструментів для обробки та фільтрації тексту, доступний навіть для людей ніяк не пов'язаних із програмуванням. Це не просто утиліта, а ціла мова розроблена для обробки та вилучення даних.

Працює так: awk опції 'умова {дія}'

-F, --field-separator - роздільник полів, що використовується для розбиття тексту на колонки

-f, --file - прочитати дані не зі стандартного виводу, а з файлу;

-v, --assign - присвоїти значення змінної, наприклад foo=bar;

-b, --characters-as-bytes - вважати всі символи однобайтовими;

-d, --dump-variables - вивести значення всіх змінних awk за промовчанням;

-D, --debug - режим налагодження, що дозволяє вводити команди інтерактивно з клавіатури;

-e, --source - виконати вказаний код мовою awk;

-o, --pretty-print – вивести результат роботи програми у файл;

-V, --version – вивести версію утиліти.print(рядок) - висновок чогось у стандартний потік виведення;

printf(рядок) - форматований висновок стандартний потік виведення;

system(команда) - виконує команду у системі;

length(рядок) - повертає довжину рядка;

substr(рядок, старт, кількість) - обрізає рядок та повертає результат;

tolower(рядок) - переводить рядок у нижній регістр;

toupper(рядок) - переводити рядок у верхній регістр

pwd - показує шлях до поточної директорії

chmod – дозволяє швидко змінити режим файлу (права доступу). Обмежити доступ до небажаних файлів або можливостей, контролювати доступні дії для сервісів та багато іншого.

r – читання;

w – запис;

x - виконання

Одним з найбільш поширених варіантів використання chmod є створення файлу, що виконується користувачем. Для цього введіть chmod і прапор +x, а потім файл, для якого потрібно змінити права доступу. usermod - робота з користувачами системи

chown - утиліта, що змінює власника та/або групу для вказаних файлів

-c, --changes - Докладно описувати дію кожного файлу, власник якого дійсно змінюється.

-f, --silent, --quiet - Не видавати повідомлення про помилки для файлів, власник якого не може бути змінений.

-h, --no-dereference - Працювати із самими символьними посиланнями, а не з файлами, на які вони вказують. Ця опція доступна, тільки якщо є системний виклик lchown.

-R, --recursive - Рекурсивна зміна власника каталогів та їхнього вмісту.

-v, --verbose - Детальний опис дії (або відсутності дії) кожного файлу.

--dereference - Змінити власника файлу, на який вказує символьне посилання, замість символьного посилання.

--reference=rfile -Змінити власника файлу на той, який є власником файлу.

passwd - зміна пароля користувача

whoami - показує хто ми, але можно через команду id - так само показує хто ми + показує права

cat - дозволяє повністю прочитати текстовий файл

wget - дозволяє завантажувати файли та сторінки сайтів прямо в терміналі

-V (--version) - вивести версію програми

-h (--help) - вивести довідку

-b (--background) - працювати у фоновому режимі

-o файл (--out-file) - вказати лог файл

-d (--debug) - увімкнути режим налагодження

-v (--verbose) - виводити максимум інформації про роботу утиліти

-q (--quiet) - виводити мінімум інформації про роботу

-i файл (--input-file) - прочитати URL із файлу

--force-html - читати файл вказаний у попередньому параметрі як html

-t (--tries) - кількість спроб підключення до сервера

-O файл (--output-document) - файл у який будуть збережені отримані дані

-c (--continue) - продовжити раніше перерване завантаження

-S (--server-response) - вивести відповідь сервера

--spider - перевірити працездатність URL

-T час (--timeout) - тайм підключення до сервера--limit-rate - обмежити швидкість завантаження

-w (--wait) - інтервал між запитами

-Q (--quota) - максимальний розмір завантаження

-4 (--inet4only) - використовувати протокол ipv4

-6 (--inet6only) - використовувати протокол ipv6

-U (--user-agent) - рядок USER AGENT, що відправляється серверу

-r (--recursive) - рекурсивна робота утиліти

-l (--level) - глибина при рекурсивному скануванні

-k (--convert-links) - конвертувати посилання в локальні під час завантаження сторінок

-P (--directory-prefix) - каталог, до якого завантажуватимуться файли

-m (--mirror) - завантажити сайт на локальну машину

-p (--page-requisites) - під час завантаження сайту завантажувати всі необхідні ресурси